alestra.se © 2007

 

Alestra AB

 

 

 

 

 

 

Alestra erbjuder kvalificerad rådgivning inom områdena finansiell strategi, finansiering, och finansiell riskhantering.

 

Vi arbetar med frågeställningar kopplade till både  lånefinansiering  och eget kapital. Exempel kan vara förvärvsfinansiering och ägarbreddning. Vi erbjuder också rådgivning i Cash Management och hantering av valuta- och ränterisker vid utlandsaffärer. 

Oftast uppstår behoven av nya lösningar i samband med att bolag står inför en förändring. Det kan vara en planerad expansion, en önskan om att bredda ägandet eller att det har uppstått störningar i lönsamhet och kassaflöde. 

Finansieringsbeslut har oftast  långtgående påverkan på förhållandena i ett bolag, oavsett om det gäller lånefinansiering eller tillskott av eget kapital. Ett helhetsgrepp, rätt förberedelser och ett strukturerat arbetssätt gör att man kan nå en lösning som harmonierar med bolagets och ägarnas långsiktiga målsättningar.

Genom en kombination av lång erfarenhet och kreativitet kan vi hjälpa ditt företag att ta fram en  konkret handlingsplan i syfte att nå målen.  

 

 

 

 

 

Exempel på situationer:

 

  • arbeta fram en långsiktig plan hur ditt bolag skall klara av att  finansiera  önskad tillväxt
  • hjälpa till med anskaffning av  rörelsekapital och riskkapital.
  • hjälpa till att hantera kontakter med banker och nya investerare vid problemsituationer
  • hjälpa till att utvärdera offerter i samband med bankbyte