alestra.se © 2007

 

Alestra AB

 

 

 

 

 

 

Alestra är ett oberoende rådgivningsföretag som arbetar med frågor relaterade till företagsfinansiering och närliggande frågor.

 

Det kan vara strategiska frågor kring kapitalförsörjning eller operativa frågor kring en kapitalanskaffning.


Vi arbetar efter en strukturerad arbetsmetodik för att säkerställa att rätt saker görs i rätt ordning.

Knutna till bolaget finns nätverk av kompetens inom närliggande områden som aff'ärsjuridik, skatträtt, revisíon, immaterialrätt etc.

Vi har erfarenhet av att arbeta med finansieringsfrågor utifrån olika perspektiv som affärsbanker, Venture Capital-bolag och Private Equity
.