alestra.se © 2007

 

Alestra AB

 

 

 

 

 

 

Kontakt - Alestra AB

 

Anders Haag har över 25 års erfarenhet från finansrelaterade frågor. Han har erfarenhet från affärsbank, Venture Capital och Corporate Finance. Han har bland annat arbetat :

 

  • med kundansvar mot börsnoterade företag
  • med export- och projektfinansieringar
  • som kreditcontroller
  • som venture manager på riskkapitalbolag
  • med (risk)kapitalanskaffningar
  • med hantering av problemengagemang
  • med ränte- och valutahandel
  • som finanscontroller
  • med styrelsearbete
  • med utredningar och formulering av affärsstrategier, framtagning av affärsplaner m.m.


 

Anders är Civ Ek från Stockholms Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

Alestra AB
Box 45 412
104 30 STOCKHOLM

 

Tel:  00 46 (0)8 728 00 90

Mob: 00 46 (0)70 755 4291

anders.haag@alestra.se

http://www.alestra.se