alestra.se © 2007

 

Alestra AB

 

 

 

 

 

 

Våra tjänster

 

> Finansiell strategi. Vi hjälper till att ta fram en långfristig finansieringsplan för företaget och förankrar den hos ägare, styrelse och ledning.
Det handlar ofta om att beräkna kommande kapitalbehov, simulera hur tillväxt påverkar soliditeten och utifrån optimal risknivå välja vilka finansiella källor man vill utnyttja.

> Anskaffning av finansiering. Vi arbetar med lösningar baserade på  såväl lånefinansiering som eget kapital. Målet är att hitta praktiska och kostnadseffektiva lösningar parallellt med att strukturera finansieringen med tanke på risk och löptid. 

> Turn Arounds. Hantering av finansieringsfrågor i samband med vikande lönsamhet eller akuta problem. Kan till exempel vara stöd i kontakterna med banker eller nya finansiärer, upprättandet av handlingsplaner.
 

> Finansiell riskhantering. Hantering av ränte- och valutarisker i samband med export- och importflöden eller  förvaltning av överskottslikviditet.

> Bankupphandlingar. Vi kan vara med och göra behovsanalyser, ta in och utvärdera bankofferter